Co mám udělat

Praktický lékař

Vysvětlí vám detaily programu časného záchytu karcinomu plic, tj.
co program obnáší, pro koho je určen.
Odešle vás, pokud splňujete kritéria pro zařazení do programu, k plicnímu lékaři (pneumologovi).

Plicní lékař (pneumolog)

Provede cílené plicní vyšetření, vyloučí jiné závažné onemocnění, případně doplní další vhodnou diagnostiku. Na základě vyhodnocení provedených vyšetření vás odešle se žádankou a dotazníkem na akreditované radiologické pracoviště. Tam vám bude provedeno nízkodávkové CT (LDCT) vyšetření. Toto vyšetření je bezbolestné a zabere několik minut.

Nízkodávkové CT (LDCT) vyšetření je bezbolestné a probíhá na akreditovaném radiologickém pracovišti.

Radiolog zhodnotí výsledek, zprávu předá plicnímu případně praktickému lékaři.

O pacienta pečuje nadále plicní lékař, v krajním případě praktický lékař ( např. nedostupnost plicního lékaře v okolí).

V případě, že bude výsledek:

Negativní

Plicní lékař s vámi probere výsledek vyšetření. Dle doporučeného schématu Národního radiologického standardu vám naplánuje kontrolní vyšetření ( cca v horizontu 1-2 let ).

Neurčitý

Plicní lékař vás odešle na opakované CT. Časový interval dalšího vyšetření je individuální a rozhodne o něm plicní lékař ( viz.Národní radiologický standard).
Nadále zůstáváte v péči plicního lékaře.

Pozitivní

Plicní lékař vás dovyšetří a odešle vás na specializované pneumoonkochirurgické pracoviště k multidisciplinárnímu posouzení.

Jiný nález
(jiné plicní onemocnění)

Plicní lékař zajistí dovyšetření a převezme vás do péče.

Více o programu časného záchytu rakoviny plic

Kontaktujte svého praktického lékaře, pokud jste vystaveni rizikovým faktorům nebo máte obavy z nemoci.

Rizikové faktory, které mohou výskyt rakoviny plic ovlivnit:

  • pasivní kouření
  • genetická zátěž, tj. výskyt onkologického onemocnění v rodině ( rodiče, prarodiče, sourozenci)
  • dlouhodobý pobyt v znečištěném prostředí
  • vystavování se karcinogenním látkám ( radioaktivní látky, ionizující záření, azbest, arzen, nikl, radon, chrom )
  • chronická obstrukční nemoc ( CHOPN)

Co mám udělat

Sdílejte

Natočte video do 15 sekund, podpořte výzvu #Nekašlinato a přidejte ho na své sociální sítě. Nezapomeňte označit @nekaslinato a @mojeplice.

Řekněte o důležitosti prevence rodině

Máte v rodině někoho, kdo spadá do rizikové skupiny? Dejte mu vědět o možnosti preventivního vyšetření plic.

Podpořte nás

Vaše podpora je pro nás důležitá. Díky vašim příspěvkům můžeme naplňovat naše poslání – informovat, vzdělávat a být oporou pro ty, kteří čelí rakovině plic.